Retningslinier for private svømmersponsorater

Bestyrelsen vil gerne skabe en årlig tradition for sponsorstævne i eget regi og ønsker i den forbindelse at udvikle et fællesskab og et engagement blandt alle svømmere og forældre i konkurrenceafdelingen, så det i lighed med klubmesterskabet kan blive et værdsat højdepunkt, som alle deltager i.

Klubben har et spændende sponsorkoncept med mange muligheder, som udbydes til interesserede og interessante sponsorer.

Med baggrund i ovennævnte har bestyrelsen derfor besluttet, at vi p.t. ikke accepterer private sponsorater, hvor indtægten udelukkende går til en navngivet svømmer.

Dels har vi tilgodeset svømmerne selv ved indførsel af bonus på 40 % af indsvømmet beløb i forbindelse med sponsorstævnet og dels ønsker vi frie hænder i sponsorkonceptet i forbindelse med indgåelse af kommende sponsoraftaler.

Vedtaget på bestyrelsesmøde 21. februar 2011