Samværspolitik Vejle Svømmeklub

Formål

 • vi ønsker at sikre, at alle medlemmer i Vejle Svømmeklub kan færdes trygt i klubben, og at alle kan være glade for at komme i klubben.

Generelt

 • vi taler pænt til hinanden
 • vi roser gerne
 • vi respekterer hinanden og hinandens grænser
 • vi overholder svømmehallernes regler

Omklædning og badning

 • der udvises respekt for børns blufærdighed ved omklædning og badning
 • voksne bør undgå at bade alene sammen med et enkelt barn.
 • Børn fra 6 år og opefter skal bade i deres eget køns respektive omklædningsrum.

Mobiltelefoner/kameraer

 • mobiltelefoner og kameraer må ikke misbruges
 • vær opmærksom på svømmehallernes regler (mobiltelefoner skal være slukket i omklædnings- og baderum)

Stævner/ture/arrangementer

 • ved ture, stævner og lignende er der altid mindst to voksne ledere/instruktører med
 • ved træningssamlinger og konkurrencedeltagelse kan disse, efter forudgående aftale med deltagernes forældre, undtagelsesvis afvikles med kun én medfølgende leder
 • ved overnatninger skal ledsagere så vidt muligt være af begge køn, hvis børnene er det
 • på ture og lejre sover ingen børn eller unge alene med en voksen

Krav og forventninger til instruktører, trænere og andre voksne ansvarspersoner

 • fysisk kontakt med børnene skal ske med omtanke
 • hvis der planlægges personlig enetræning af et barn, aftales dette med barnets forældre
 • trænere og instruktører skal være opmærksomme på ikke at bringe sig selv i en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten

Kørsel

 • alle forældre, trænere, ledere og andre, der kører for klubben, udviser ansvar, når de kører med børn og trænere

Cykelhjelm

 • når cykel benyttes i klub regi skal der anvendes cykelhjelm
Forældre
 • forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv
 • de kender børnene bedre end instruktørerne/trænerne gør og er derfor bedre i stand til og vil hurtigere opdage, hvis barnet mistrives

Sundhed

 • instruktører, trænere og ledere opfordres til at arbejde for positive holdninger til kost, krop og vægt

Alkohol og doping

 • instruktører, trænere, ledere og andre voksne ansvarspersoner indtager ikke alkohol i samvær med børnene i forbindelse med træning og stævner
 • vi tager afstand fra doping og andre former for misbrug

Konkurrenceafdelingen

 • vi optræder i klubtøj ved stævner
 • vi bakker hinanden op og viser omsorg for hinanden
 • vi opfordrer til, at vi ved stævner så vidt muligt bliver i svømmehallen og hepper på vores klubkammerater - også selv om vi selv har svømmet færdig
 • vi udviser fair play og bidrager til en positiv tone ved træning og konkurrence
 • vi forventer, at forældre og øvrige tilskuere støtter vores svømmere på en konstruktiv måde

Ved overtrædelse af samværsreglerne

 • hvis der konstateres overtrædelse af samværsreglerne, bør der rettes henvendelse til instruktører, trænere og ledere i klubben herom
Bestyrelsen
Vejle Svømmeklub
August 2015