Pædofilipolitik

Instruktører og trænere forventes at kende pædofilibestemmelserne

(Straffelovens §§ 222, 224 og 225) og træner- og skolelærerparagraffen (Straffelovens § 223).

I forbindelse med vedtagelse af lov om indhentning af børneattester, har Vejle Svømmeklub i november 2014 vedtaget følgende:

Hvis der opstår mistanke om seksuelle krænkelser, rettes der omgående henvendelse til bestyrelsen herom.

Hvad siger loven?

Pædofilibestemmelserne (Straffelovens §§ 222, 224 og 225) omhandler den person, der har samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år, som straffes med fængsel i indtil 8 år. Er barnet under 12 år, eller har gerningsmanden truet eller tvunget sig til samleje, kan straffen stige i indtil 12 år.

Træner- og skolelærerparagraffen (Straffelovens § 223) er en skærpelse, der siger, at den person, der har samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, som er betroet vedkommende undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel i indtil 4 år.

Bestyrelsen

Vejle Svømmeklub