Nyt fra bestyrelsen

Vejle Svømmeklubs nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen i juni måned, har inden sommerferien afholdt et konstitueringsmøde, og bestyrelsen er:

Formand Ivan Kristian Pedersen

Næstformand: Marianne Madsen

Medlem: Morten Stanbury

Medlem: Lars Thoustrup Andersen

Medlem: Henrik Kjeldsmark

Medlem: Louise Schwartz

Medlem: Rikke Klinkby

Bestyrelsen afholder et længere bestyrelsesmøde lige efter sommerferien, hvor vi vil drøfte rammer og fokusområder for de kommende års arbejde i bestyrelsen, og det vil vi orientere mere om her på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne

Rikke Klinkby