Kære medlemmer af Vejle svømmeklub

Ifølge vedtægterne skal der afholdes generalforsamling i Vejle Svømmeklub i løbet af Marts.

På grund af forsamlingsforbuddet er det i øjeblikket ikke muligt at afholde generalforsamlingen i marts, og klubbens vedtægter tilladder ikke at afholde den elektronisk.

Derfor udskydes generalforsamlingen til afholdelse mandag d. 26. april. 2021 kl. 19.00.
Da vi til den tid højst sandsynlig vil have et forsamlingsforbud, vil der i år være tilmelding til generalforsamligen. Blot så vi er sikker på at holde os under forbuddet. Tilmeldingen sker direkte her

Hvis generalforsamlingen grundet restriktioner ikke kan gennemføres den dato, vil vi med tre ugers varsel afholde en generalforsamling hurtigst muligt efter at myndighederne igen tillader den type forsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dvs. 12. april.

Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag udsendes til medlemmerne og fremlægges på klubbens hjemmeside senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen Dvs. 18. april.

Med venlig hilsen

Marianne Madsen

Formand, Vejle svømmeklub.