Orientering til medlemmerne om indsamling af foreningens arkivalier

Foreningen har valgt at indgå et samarbejde med Vejle Stadsarkiv om indsamling af foreningens arkivalier – både elektroniske – og papirarkivalier. Formålet med samarbejdet er at bidrage til bevaringen af Vejle Kommunes lokale kulturarv.
 
For at kunne deltage i samarbejdet kræver Persondataloven, at foreningens medlemmer orienteres om, at der indsamles oplysninger om bl.a. medlemmerne.
 
De oplysninger, der indsamles,  er de oplysninger, som ligger offentligt tilgængeligt  på foreningens hjemmeside.  Det vil sige, at oplysninger, der ligger under log in, ikke overgives til Stadsarkivet.
 
Persondataloven giver dig mulighed for at få slettet eller anonymiseret de oplysninger, der er registreret om dig, inden materialet overgives til Stadsarkivet.
 
Hvis du ønsker oplysningerne slettet eller anonymiseret, bedes du kontakte Vejle Svømmeklub  til enhver tid siddende formand.
 
 
 
Vedtaget på bestyrelsesmødet den 23. september 2010