Æresmedlemmer i Vejle Svømmeklub

Æresmedlemmer udnævnes af en enig bestyrelse på dennes eget initiativ eller efter indstilling fra medlemmer eller aktive i klubben.
 
Udnævnes kan alle medlemmer, ansatte, frivillige samt personer uden for klubben, der har eller har haft  stor og afgørende betydning for klubben.
 
Baggrund for udnævnelse kan være:
  • Lang tro tjeneste
  • Ekstraordinært stort frivilligt arbejde
  • Afgørende betydning for klubbens udvikling
  • Særlig indsats, der har haft positiv betydning  for klubben
Udnævnelsen sker som hovedregel, mens personen er i aktiv tjeneste i klubben,  men kan dog ekstraordinært ske i forbindelse med ophør af aktivitet.
 
Udnævnelsen sker på klubbens generalforsamling eller anden oplagt lejlighed, og i forbindelse med udnævnelsen overrækkes et diplom og en buket blomster.  Udnævnelsen offentliggøres i dagspressen og på klubbens hjemmeside (inkl. billede)
 
Æresmedlemmer er gratis medlem af klubben resten af deres levetid og har som sådan fri adgang til at deltage på 1 hold efter eget valg og deltage i klubbens sociale aktiviteter.  
 
Vedtaget af bestyrelsen den 18. juni 2009
 

Klubbens æresmedlemmer er:

 Irma Eriksen
 
 Kristian Sloth
 
 Anne-Lise Frederiksen
 
 Bente Johansen
 Udnævnt 2002
 Leo Møller
 Udnævnt 2005
 Hanne Nørgård
 Udnævnt 2009
 Svend Erik Kristensen
 Udnævnt 2010
 Annie Lyhne Christensen
 Udnævnt 2011
 Jørgen Davidsen
 Udnævnt 2012
 Merete Höök
 Udnævnt 2013
 Lars Nielsen
 Udnævnt 2015