Kære medlemmer af Vejle svømmeklub.

Bestyrelsen har nu holdt sit konstituerende møde efter generalforsamlingen, og har valgt følgende formand og næstformand:

Formand: Marianne Madsen

Næstformand: Marlene Holmberg.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Henrik Kjeldsmark
Lene Nielsen
Lars Toustrup
Mia Jappe

Suppleanter: Anette Jørgensen

Vi ser frem til det kommende samarbejde i bestyrelsen, med Johan og med jer alle sammen i Vejle svømmeklub.